Inovare și cercetare

Inovarea și cercetarea sunt motoarele economiei digitale, astfel, ritmul în care o societate adoptă tehnologiile digitale și contribuie la dezvoltare acestora va avea un efect direct asupra creșterii economice, la nivel global.

Pentru a sprijini acest proces Comisia Europeană și-a asumat ca prioritate dezvoltarea oportunităților oferite de revoluția digitală, încurajând tranformarea digitală a mediului de afaceri existent și sprijinirea noilor startupuri în domeniul digital, în Europa.

Astfel, sub umbrela Europa 2020 au fost propuse 7 inițiative majore prin care s-au identificat noi domenii care ar putea impulsiona creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă.

Din cele șapte, o parte importantă favorizează sectorul digital, respectiv inovarea și cercetarea: Agendă Digitală pentru Europa, o Uniune a Inovării, Politica industrială pentru era globalizării, Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă

În particular inițiativa O Uniune a Inovării crează un instrument foarte important – programul Orizont 2020 – cel mai mare fond creat de Uniunea Europeană dedicat cercetării și inovării, având aproximativ 80 miliarde de euro alocate până în 2020.

Printre componentele cele mai importante sectorului digital din cadrul programului Orizont 2020 menționăm:

“Tehnologii viitoare și emergente” cu o alocare de 2,696 miliarde euro – menită să ajute Europa să devină cel mai bun mediu pentru o cooperare multidisciplinară responsabilă și dinamică în materie de tehnologii noi și viitoare.

“Poziția de lider în materie de tehnologii generice și industriale” cu o alocare de 13,557 miliarde euro – sprijinind tehnologiile revoluționare necesare pentru stimularea inovării în toate sectoarele, inclusiv tehnologiile informațiilor și comunicațiilor și domeniul spațial. Principalele tehnologii generice, cum ar fi procesele avansate de fabricație și materialele avansate, biotehnologia și nanotehnologia stau la baza unor produse revoluționare: smartphone-urile, bateriile de înaltă performanță, vehiculele ușoare, nanomedicina, textilele inteligente și multe altele.

“Instrumentul pentru IMM-uri” cu o alocare minimă de 3 miliarde euro – oferind sprijin IMM-urilor individuale sau consorțiilor de IMM-uri pentru a-și evalua viabilitatea de piață a ideilor lor în etapa de risc ridicat și pentru a le ajuta să își dezvolte mai apoi aceste idei.

După închiderea primelor apeluri de proiecte, concluziile evidențiază că în cadrul acestui program România se află pe ultimele locuri la numărul de aplicații depuse (27), cu o rată de reușită de aproximativ 12% din proiectele depuse și cu numai 62 de aplicații pentru instrumentul pentru IMM-uri, din care niciunul finanțat.