Piața Unică Digitală

Piața Unică Digitală este una dintre inițiativele actuale ale Comisiei Europene și își propune să armonizeze piața ICT, să diminueze fragmentarea serviciilor online și să contribuie la consolidarea și expansiunea economiei digitale, alături de facilitarea accesului la bunurile digitale.

Piața Unică Digitală este descrisă ca “fiind una în care libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalului sunt asigurate și la care indivizii și întreprinderile pot avea acces, respectiv să exercite activități online, sub condițiile competiției echitabile, alături de un nivel înalt de protecție a consumatorului și datelor, indiferent de naționalitate sau reședință.”

În vederea realizării acestui obiectiv, Comisia a stabilit trei piloni care ar sta la baza Pieței Unice Digitale, și anume accesibilitatea, îmbunătățirea mediului digital, astfel încât acesta să fie favorabil inovării serviciilor digitale și economia și societatea, care abordează impactul tehnologiilor digitale asupra creșterii economice și sociale.

De asemenea, a fost formulată o strategie care include inițiative precum reglementarea protecției datelor la nivel european, modificarea, actualizarea și simplificarea legilor pentru dreptul de autor, simplificarea legislației pentru achiziții online sau facilitarea accesului la conținut online indiferent de proveniența geografică.