Lansare Digital Citizens Romania, 27 iunie

Lansarea primului Think-Tank Românesc în domeniul Digital
“Digital Citizens Romania”

și
Conferința Națională “Construim Viitorul Digital – tineri, participare, antreprenoriat” 

Când: 27 iunie 2016, interval orar 13:30-18:30
Unde: Impact Hub București (Sala San Francisco, etj. 2, str. Halelor, nr. 5)
Participarea: gratuită, în limita locurilor disponibile prin completarea formularului – https://goo.gl/zxTacX.
Agenda actualizată a evenimentului: Agenda finala
Agenda_Construim Viitorul Digital_27 iunie
Pagina facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/1074287215977360/

Conferința are loc în contextul dezbaterilor naționale și europene cu privire la importanța domeniului digital în dezvoltarea societății moderne și impactul pe care acesta îl are asupra viitorului economic și social.

Evenimentul va reuni aproximativ 100 reprezentanți ai instituțiilor publice de la nivel național și European, ai companiilor de IT&C, ai societății civile, tineri antreprenori și tineri intersați de sectorul digital.

Printre temele abordate în cadrul conferinței menționăm:
– importanța Agendei Digitale, la nivel național și European
– rolul e-guvernării și facilitarea participării cetățenilor
– susținerea antreprenoriatului și inovării în domeniul digital
– dezvoltarea competențelor digitale și pregătirea pentru piața muncii

De ce un think-tank în domeniul digital?
Evoluția tehnologiei informației și comunicațiilor a adus schimbări semnificative în societatea europeană: în modul în care indivizii pot să acceseze și să distribuie informații, în modul în care aceștia pot să comunice unii cu alții, indiferent de distanțe sau în modul în care putem facilita inovarea. Alături de aceste schimbări, apare și nevoia de a răspunde unei provocări, și anume cea de a completa dezvoltarea rapidă a tehnologiei cu politici corespunzătoare.
Securitatea cibernetică, guvernarea electronică sau alfabetizarea digitală reprezintă doar câteva aspecte abordate de Agenda Digitală, iar relevanța lor poate fi observată atât în contextul schimbărilor globale, cât și la nivel local.
În ceea ce privește România, aceasta se află pe ultimul loc pe plan european în privința progresului economiei digitale, luând în considerare indicatori precum conectivitatea, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale, serviciile publice digitale sau dezvoltarea și cercetarea.
Din toate aceste motive, noi credem că un prim pas pentru a aduce schimbarea este acela de a porni un dialog, de a identifica principalele probleme cu care se confruntă societatea românească în raport cu revoluția digitală și, nu în ultimul rând, de a identifica soluții și potențiale motoare ale schimbării.