obiective activitati

Digital Citizens Romania este primul Think Tank Românesc în domeniul Digital format din adepți ai domeniului digital, experți, reprezentanți ai mediului de afaceri și specialiști în politici publice.

Misiunea Digital CitizensMisiunea noastră

Crearea unei comunități digitale care să ofere expertiză și resurse actorilor interesați de domeniul digital și de modul în care noile tehnologii influențează atât designul politicilor publice, economiei cât și diversele aspecte ale realității sociale, la nivel național, european și internațional.

Viziunea Digital CitizensViziunea noastră

O societate modernă bazată pe inovare și cunoaștere, unde sectorul digital contribuie la dezvoltarea de politici publice, o economie competitivă și comunități inclusive.

Direcțiile strategice asumate de această platformă vizează trei piloni esențiali:
I. Cunoașterea și înțelegerea fenomenului digitalizării.
II. Crearea unui spațiu de dezbateri cu privire la impactul digitalizării, pe termen mediu și lung.
III. Implicarea în procesul de adaptare al noilor politici publice la evoluția sectorului digital, contribuind la generarea de soluții capabile să conducă la o „economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” (Europa 2020).

Contextul în care lucrăm

Evoluția tehnologiei informației și comunicațiilor a adus schimbări semnificative în societatea europeană: în modul în care indivizii pot să acceseze și să distribuie informații, în modul în care aceștia pot să comunice unii cu alții, indiferent de distanțe sau în modul în care putem facilita inovarea.

Alături de aceste schimbări, apare și nevoia de a răspunde unei provocări, și anume cea de a completa dezvoltarea rapidă a tehnologiei cu politici corespunzătoare.

Securitatea cibernetică, guvernarea electronică sau alfabetizarea digitală reprezintă doar câteva aspecte abordate de Agenda Digitală, iar relevanța lor poate fi observată atât în contextul schimbărilor globale, cât și la nivel local.

În ceea ce privește România, aceasta se află pe ultimul loc pe plan european în privința progresului economiei digitale, luând în considerare indicatori precum conectivitatea, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale, serviciile publice digitale sau dezvoltarea și cercetarea.

Din toate aceste motive, noi credem că un prim pas pentru a aduce schimbarea este acela de a porni un dialog, de a identifica principalele probleme cu care se confruntă societatea românească în raport cu revoluția digitală și, nu în ultimul rând, de a identifica soluții și potențiale motoare ale schimbării.