Consultare publică – “România Start-Up Plus”, termen 25 iulie


Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în 11 iulie, spre consultare publică, Ghidul Programului „România Start-Up Plus”, în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „România Start-Up Plus” (RSUP) sunt așteptate până la data 25 iulie 2016, pe adresa: [email protected]. Se estimează că proiectele urmează a fi depuse începând cu 15 august 2016.

Prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat din Programul „România Start-Up Plus” sunt vizate obiectivele:
• Peste 2.000 de locuri de muncă nou create
• Peste 1.500 noi întreprinderi mici și mijlocii finanțate
• Peste 10.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale

Schema pentru start-up-uri poate fi derulată de entități numite “administratori de schemă”:
• Autorități Publice Locale
• Camere de Comerț
• Furnizori de servicii de Formare Profesională Continuă (FPC)
• Universități
• ONG-uri

Mecanismul de finanțare propus este următorul: în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare, în valoare de maximum 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe.

Ghidul și documentele anexe pot fi consultate aici.

Accesul la finanțare al întreprinderilor din România este printre cele mai reduse din UE. Numai 2% din întreprinderile din România – față de 8%, media europeană – au accesat granturi sau credite subvenționate în 2015, conform sonStartupsdajului SAFE al Comisiei Europene.

*”România Start-up Plus” (RSUP) face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020